Navigation: <Root level>

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VIETSUN BA

 

  

 

1.1. Giao diện của chương trình

Trước khi bắt đầu với các chức năng chi tiết, chúng tôi muốn bạn làm quen với màn hình quan trọng mà hầu hết thời gian làm việc với hệ thống, bạn sẽ biết cách thức tổ chức màn hình như thế nào, cách thức nào mà bạn có thể làm việc với hệ thống nhanh nhất và bạn có thể huấn luyện lại cho nhân viên của bạn cách sử dụng phần mềm thật nhanh chóng.

1.2. Thanh menu ngang (1)

Kế toán chi tiết

Kế toán tổng hợp

Sổ sách kế toán

Báo cáo quản trị

Hệ thống

1.3. Các phân hệ chính trong VietSun BA (2)

VietSun BA cung cấp các phân hệ chính dùng để xử lý tất cả các nghiệp vụ phát sinh.

Tiền vốn

Đơn hàng

Mua hàng

Bán hàng

Kho hàng

Tài sản

Công cụ

Nghiệp vụ khác

Số đầu kỳ

1.4. Thanh công cụ

Thanh công cụ có các biểu tượng giúp người dùng truy cập nhanh vào những chức năng thường xuyên dùng.