Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.5. Kho hàng >

3.5.1. Nhập thành phẩm

 

  

 

Chọn Kho hàng → Nhập thành phẩm

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

Nhập thành phẩm

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu xuất  kho, hoá đơn GTGT

Số chứng từ

Số phiếu xuất - chương trình tự động đề xuất

Họ tên

Họ tên người nhập kho

Đơn vị

Đơn vị công tác của người nhập kho

Địa chỉ

Địa chỉ đơn vị công tác của người nhập kho

Lý do

diễn giải lý do nhập kho

Lựa chọn chi tiết thành phẩm nhập kho

Nội dung

Tên thành phẩm nhập kho

TK Nợ

TK 155

TK Có

TK 1545

ĐVT

 

Số lượng

Số lượng nhập

Đơn giá

Giá thành tạm tính

Thành tiền

Số lượng * Đơn giá

 

 

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → phiếu nhập được lưu

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in phiếu nhập kho

 

Sửa Phiếu nhập

Sau khi nhập xong phiếu nhập, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E>  bạn cập nhật lại thông tin cho đúng bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.