Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.2. Phân hệ Tiền vốn >

3.2.1. Thu tiền mặt

 

  

 

Chọn Tiền vốn → Thu tiền mặt Phiếu thu tiền

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm :

Thu tiền mặt

Chỉ tiêu

Chức năng

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu thu

Số chứng từ

Số phiếu thu – chương trình tự động đề xuất

Quyển số

Quyển số phiếu thu

Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ giao dịch

Họ tên

Họ tên người nộp tiền

Đơn vị

Đơn vị công tác của người nộp tiền

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị công tác người nộp tiền

Hạn thanh toán

Hạn nợ của khách hàng (Nếu có)

Lý do

Diễn giải nghiệp vụ thu trên chứng từ

Nội dung

Diễn giải chi tiết từng nghiệp vụ thu trên chứng từ

TKnợ

Tài khoản nợ 1111

TKcó

Tài khoản đối ứng với tài khoản 1111

Thành tiền

Số tiền phát sinh cho từng nghiệp vụ thu trên chứng từ

 

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → Chứng từ phiếu thu được lưu

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in phiếu thu

 

Sửa Phiếu thu

Sau khi nhập xong phiếu thu, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E>  bạn cập nhật lại thông tin cho đúng bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.