Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.2. Phân hệ Tiền vốn >

3.2.2. Chi tiền mặt

 

  

 

Chọn Tiền vốn → Chi tiền mặt

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>, khi đó trên form nhập liệu xuất hiện dòng thông báo “Bạn đang thêm mới ”

Cập nhật các thông tin phù hợp trên form nhập liệu_ bao gồm:

 

Chi tiền mặt

Chỉ tiêu

Chức năng

Ngày chứng từ

Ngày lập phiếu chi

Số chứng từ

Số phiếu chi – chương trình tự động đề xuất

Quyển số

Quyển số phiếu chi

Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ giao dịch

Họ tên

Họ tên người nhận tiền

Đơn vị

Đơn vị công tác của người nhận tiền

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị công tác người nhận tiền

Lý do

Diễn giải nghiệp vụ chi trên chứng từ

Nội dung

Diễn giải chi tiết từng nghiệp vụ chi trên chứng từ

TKnợ

Tài khoản đối ứng với tài khoản 1111

TKcó

Tài khoản có 1111

Thành tiền

Số tiền phát sinh cho từng nghiệp vụ chi trên chứng từ

 

 

Bấm chọn thẻ Thuế GTGT 01 (F7) để kê khai thuế (nếu có)

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> → Chứng từ phiếu chi được lưu

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + P> để in phiếu chi

 

Sửa Phiếu chi

Sau khi nhập xong phiếu chi, bạn phát hiện một thông tin nào đó trên chứng từ bị sai. Bạn bấm chọn tổ hợp phím <Ctrl + E>  bạn cập nhật lại thông tin cho đúng bấm tổ hợp phím <Ctrl + S> để lưu chứng từ vừa sửa.