Navigation: <Root level>

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG BÁO CÁO

 

  

 

Cung cấp toàn bộ các sổ chi tiết, sổ tổng hợp. Cơ sở để chương trình lấy các báo cáo theo yêu cầu quản lý tại đơn vị phụ thuộc vào công tác khai báo hệ thống và nhập liệu.

Nhằm giúp người sử dụng lấy được các báo cáo theo yêu cầu quản lý, chúng tôi xin giới thiệu cách khai thác báo cáo chung trên phần mềm.

Cách khai thác báo cáo

Lựa chọn khoảng ngày lấy báo cáo

Bấm vào biểu tượng , chương trình sẽ thống kê ra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh trong khoảng ngày lấy báo cáo và lũy kế số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ sang kỳ tiếp theo.

Bấm vào biểu tượng , chương trình sẽ hiển thị báo cáo cho bạn xem trước khi in

Bấm vào biểu tượng  → lựa chọn máy in → bấm “Print

Bấm vào biểu tượng  → chương trình cho phép kết xuất mẫu báo cáo ra định dạng *.pdf hoặc *.xls

Lựa chọn đường dẫn muốn lưu định dạng báo cáo  đặt tên file  chọn định dạng kết xuất ra báo cáo → bấm “Save”