Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.7. Công cụ >

3.7.4. Điều chỉnh công cụ

 

  

 

Chọn Công cụ Điều chỉnh công cụ dụng cụ

Chọn công cụ dụng cụ cần đánh giá lại

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Nghiệp vụ: chọn nghiệp vụ

Ngày đánh giá: nhập ngày đánh giá

Số hiệu chứng từ: nhập số hiệu chứng từ (nếu có)

Nội dung: diễn giải nội dung nhập liệu

Đặc điểm kỹ thuật: mua mới/đang sử dụng/….

Nhập số liệu cần điều chỉnh

Nhấn vào biểu tượng  hoặc bấm tổ hợp phím <Alt + L> → thẻ CCDC được đánh giá lại sẽ được lưu