Navigation: CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG BÁO CÁO > 5.1. Sổ sách kế toán >

5.1.2. Báo cáo thuế

 

  

 

Tờ khai thuế

Bảng kê hóa đơn đầu vào

Bảng kê hóa đơn đầu ra

Sổ theo dõi thuế GTGT

Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế

Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại